İngilizce Terim: Root Cause Analysis

Türkçe Terim: Kök Neden Analizi

Kısaltma:RCA

Bir olayın meydana getirdiği hatayı tespit etmeye ve bu hataların sonuçlarını ele almaya çalışan araştırma yöntemi.


Bu içerik Kök Neden Analizi (Root Cause Analysis) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.