İngilizce Terim: Knowledge, Skills, And Abilities

Türkçe Terim: Bilgi / Beceri / Yetenek

Kısaltma: KSAs

Bilgi, genellikle tedbirler, prosedürler ve diğer kural temelli durumlarla ilişkilidir.
Beceriler, hiç yönlendirme veya düşünce olmadan iyi tanımlanmış bir görevi yerine getirebilme becerisi ile ilgilidir.
Yetenekler, hatalı tanımlanmış bir görevle karşı karşıya kalındığında karar alma ve yürütme niteliğiyle ilgilidir.


Bu içerik Bilgi / Beceri / Yetenek (Knowledge, Skills, And Abilities) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.