İngilizce Terim: Knockout Drum

Türkçe Terim: Knockout Tankı

Kısaltma: –

Sıvıların ayrıştırılması ve toplanması için tasarlanmış genellikle atık sıvı taşıma sisteminde bulunan tank.


Bu içerik Knockout Tankı (Knockout Drum) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım API Standartları  kategorisi kapsamındadır.