İngilizce Terim: Superheat Limit Temperature

Türkçe Terim: Kızgın Sınır Sıcaklığı

Kısaltma:

bir sıvının, patlama olarak kabul edilecek şekilde flaş buharlaşmaya uğrayabileceği en düşük sıcaklık


Bu içerik Kızgın Sınır Sıcaklığı (Superheat Limit Temperature) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.