İngilizce Terim: Spark

Türkçe Terim: Kıvılcım

Kısaltma:

Farklı potansiyele sahip iki elektrodu birbirlerinden ayıran hava gibi yalıtkan bir madde ya da ortamın, yalıtım gücünün ani bir şekilde düşmesi sonucu meydana gelen elektriksel deşarj


Bu içerik Kıvılcım (Spark) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım API Standartları kategorisi kapsamındadır.