İngilizce Terim: Rule Book Culture

Türkçe Terim: Kitaba Bağlı Kural Kültürü

Kısaltma:-

Yönetimin veya çalışanların, tüm güvenlik sorunlarının belirli bir kurallar kümesine sıkıca bağlı olarak çözülebileceğini düşündüğü bir organizasyon.


Bu içerik Kitaba Bağlı Kural Kültürü (Rule Book Culture) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.