İngilizce Terim: Kinetic Tree Theory

Türkçe Terim: Kinetik Ağaç Teorisi

Kısaltma:KTT

Analistin, hata ağacında üst olay güvenilirlik özelliklerini minimum yol seti kullanarak tahmin etmesini sağlayan yaklaşım yöntemi. Hata ağacındaki temel olaylar için hata verisi sağlar.


Bu içerik Kinetik Ağaç Teorisi (Kinetic Tree Theory) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.