İngilizce Terim: Chemical Process Quantitative Risk Analysis

Türkçe Terim: Kimyasal Proses Kantitatif Risk Analizi

Kısaltma:CPQRA

Proses tehlike tanımlaması yapıldıktan sonra olayın sonuçlarını ve frekansını sayısal olarak değerlendirir. Özellikle belirli aralıklarla gerçekleşen olaylarda uygulanır.


Bu içerik Kimyasal Proses Kantitatif Risk Analizi (Chemical Process Quantitative Risk Analysis) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.