İngilizce Terim: Lockout/Tagout

Türkçe Terim: Kilitleme/Etiketleme

Kısaltma:LOTO

Bakım ve bazı operasyonlarda işçi güvenliğinin sağlanması için enerji kaynaklarının prosesin bir bölümünde mutlak şekilde kapatılması ve etiketlenmesi.


Bu içerik Kilitleme/Etiketleme (Lockout/Tagout) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.