İngilizce Terim: Key Principle

Türkçe Terim: Anahtar Prensip

Kısaltma: –

Proses güvenliği yönetiminin bir parçasıdır. Yönetim sistemlerinin yapısından dolayı tüm elementler için genel bir özellik olarak geçerlidir. Tüm elementler güvenilir bir uygulamayı sürdürme şeklinde adlandırılan anahtar bir ilkeyi içerir. Bu da, ilgili faaliyetlerin güvenilirliğini sağlamak için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.


Bu içerik Anahtar Prensip (Key Principle) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.