İngilizce Terim: Outage

Türkçe Terim: Kesinti

Kısaltma:-

Bir parça veya sistemin kullanılamadığını belirtmek için bazı endüstrilerde kullanılan bir terim, örneğin elektrik güç dağıtımı.


Bu içerik Kesinti (Outage) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.