İngilizce Terim: Downtime

Türkçe Terim: Kesinti Süresi

Kısaltma:-

Bir varlığın planlı yada plansız olması gözetilmeksizin istenilen işlevi yerine getiremeyecek durumda olması.


Bu içerik Kesinti Süresi (Downtime) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.