İngilizce Terim: Intrinsically Safe Apparatus

Türkçe Terim: Kendinden Güvenlikli Cihaz

Kısaltma:

Tüm devreleri kendinden güvenlikli olan ex-proof elektrikli cihaz


Bu içerik Kendinden Güvenlikli Cihaz (Intrinsically Safe Apparatus) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.