İngilizce Terim: Inherently Safer

Türkçe Terim: Kendinden Güvenli

Kısaltma:-

Proseste kullanılan malzemeler ve yapılan iş ile ilgili tehlikelerin azaltılması veya ortadan kaldırılması. Bu azaltma/yok etme süreci kalıcıdır ve prosesten ayrılmaz bir durumdur.


Bu içerik Kendinden Güvenli (Inherently Safer) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.