İngilizce Terim: Auto-İgnition Temperature

Türkçe Terim: Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı

Kısaltma:AIT

Belirli şartlar altında, alevlenir gaz ya da buharın hava ile karışımının sıcak yüzeye temas ederek tutuşacağı en düşük yüzey sıcaklığı


Bu içerik Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı (Auto-İgnition Temperature) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.