İngilizce Terim: Autodecomposition

Türkçe Terim: Kendiliğinden Ayrışma

Kısaltma:

Bir kimyasalın, termal enerjinin yanı sıra hava veya oksidan olmayan ateşleme kaynağına girmeden sürekli ayrışması. Kendiliğinden ayrışma; sıcaklık, basınç, hacim gibi başlangıç koşulları için termal kendiliğinden ayrışma reaksiyonunun sonucudur. Tepkimedeki ısı oluşum hızı, reaksiyonun kaybettiği ısıdan daha büyük olur ve reaksiyonun sıcaklığı ve hızı artar.


Bu içerik Kendiliğinden Ayrışma (Autodecomposition) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.