İngilizce Terim: Autodecomposition Temperature

Türkçe Terim: Kendiliğinden Ayrışma Sıcaklığı

Kısaltma:

Herhangi bir ekipmana ihtiyaç duyulmadan katı, sıvı veya gaz haldeki bir kimyasalın kendi kendine ayrışmasını başlatmak için hava veya oksidan bulunmayan ortamdaki gerekli mininum sıcaklıktır.


Bu içerik Kendiliğinden Ayrışma Sıcaklığı (Autodecomposition Temperature) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.