İngilizce Terim: Incident

Türkçe Terim: Kaza

Kısaltma:

Materyal veya enerji kaybı.


Bu içerik Kaza (Incident) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.