İngilizce Terim: Boiling Point

Türkçe Terim: Kaynama Noktası

Kısaltma:

Bir sıvının 1 atmosfer basınç altında kaynamaya başladığı sıcaklık


Bu içerik Kaynama Noktası (Boiling Point) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.