İngilizce Terim: Source Term

Türkçe Terim: Kaynak Terim

Kısaltma:

Tehlikeli kimyasal ve/veya enerji salınımının çevreye doğru kayıp olayla bir ilişkisinin olması durumu. Kayıp olayın sonuçlarının tespit edilebilirliği için başlangıç durumundaki salınım parametreleri.


Bu içerik Kaynak Terim (Source Term) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.