İngilizce Terim: Source Model

Türkçe Terim: Kaynak Modeli

Kısaltma:

Deşarj hızını belirlemek için kullanılan bir model.


Bu içerik Kaynak Modeli (Source Model) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.