İngilizce Terim: Kawamura And Mackay Model

Türkçe Terim: Kawamura Ve Mackay Modeli

Kısaltma:

[1][2]Havuz buharlaşmalarını göstermek için kullanılan model.


Bu içerik Kawamura Ve Mackay Modeli (Kawamura And Mackay Model) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.