İngilizce Terim: Catastrophic Release

Türkçe Terim: Katastrofik Salınım

Kısaltma:-

Toksik, reaktif veya yanıcı malzemelerin bulundukları prosesten kontrolsüz olarak salınması. Katastrofik salınımlar, iç ve dış alanlarda sağlık açısından zararlı olabilir, çevreye zarar verebilir, kuruluş içerisinde veya dışarıda maddi kayıplara sebep olabilir


Bu içerik Katastrofik Salınım (Catastrophic Release) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.