İngilizce Terim: Catastrophic Incident

Türkçe Terim: Katastrofik Olay

Kısaltma:-

Büyük bir kontrolsüz emisyon, yangın veya patlama içeren, bulunduğu yerde önemli hasar, yaralanma ve / veya ölümlere neden olan, etki sonuçları genellikle etrafındaki topluluğa uzanan olay.


Bu içerik Katastrofik Olay (Catastrophic Incident) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.