İngilizce Terim: Backpressure

Türkçe Terim: Karşıt Basınç

Kısaltma:-

Basınç tahliye vanasının çıkış hattında bulunan ya da deşarj sisteminde oluşan ters yönlü basınç.


Bu içerik Karşıt Basınç (Backpressure) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım API Standartları kategorisi kapsamındadır.