İngilizce Terim: Benchmark

Türkçe Terim: Karşılaştırma

Kısaltma:-

Benzer bir görevi gerçekleştiren, karşılaştırılabilir işletmelerin incelenmesine veya ankete dayalı yüksek performans için ölçülebilir standart.


Bu içerik Karşılaştırma (Benchmark) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.