İngilizce Terim: Capacitance

Türkçe Terim: Kapasitans

Kısaltma:

Potansiyel farkı 1 volt arttırmak için bir vücut ya da malzeme üzerinde depolanması gereken yük miktarı


Bu içerik Kapasitans (Capacitance) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.