İngilizce Terim: Quantitative Risk Analysis

Türkçe Terim: Kantitatif Risk Analizi

Kısaltma:QRA

Mühendislik değerlendirmesine ve matematik tekniklerine dayanan, bir tesis veya operasyonla ilgili olası kazaların frekansının ve / veya sonucunun sayısal tahminlerinin sistematik olarak geliştirilmesi.


Bu içerik Kantitatif Risk Analizi (Quantitative Risk Analysis) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.