İngilizce Terim: Evidence

Türkçe Terim: Kanıt

Kısaltma:-

Soruşturma ekibinin analiz, test, destek ve sonuçlara dayandıracağı veriler.


Bu içerik Kanıt (Evidence) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.