İngilizce Terim: Permanent Building

Türkçe Terim: Kalıcı Bina

Kısaltma:

Değişmez yerlerde kalıcı kullanım için tasarlanmış katı yapılar.


Bu içerik Kalıcı Bina (Permanent Building) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.