İngilizce Terim: Tolareable Risk

Türkçe Terim: Kabul Edilebilir Risk

Kısaltma:

İşletmelerde yasal mevzuat veya yönetim sistemi unsurlarından gelen, önlem alınarak tüm süreçlerin indirgenmesi gereken minimum risk seviyesi


Bu içerik Kabul Edilebilir Risk (Tolareable Risk) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.