İngilizce Terim: Acceptable Condition

Türkçe Terim: Kabul Edilebilir Durum

Kısaltma:-

Bir ekipmanın çalışması için gerekli işlevsel standardı karşılaması. Yasal gerekliliklerden daha alt seviyede olmadan belirli bir kullanım için onaylanmış ve kabul edilmiş durum.


Bu içerik Kabul Edilebilir Durum (Acceptable Condition) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.