İngilizce Terim: Jet

Türkçe Terim: Jet

Kısaltma:

momentumu çevresindeki ortamla karışmasını sağlayacak kadar yüksek olan bir sıvının, buharın ya da gazın bir delikten boş alana deşarjı


Bu içerik Jet (Jet) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.