İngilizce Terim: Jet Fire

Türkçe Terim: Jet Yangını

Kısaltma: –

Basınçlı bir sistemdeki sızıntı tutuştuğunda ortaya çıkan yangın tipi.


Bu içerik Jet Yangını (Jet Fire) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım API Standartları  kategorisi kapsamındadır.