İngilizce Terim: Jet Discharge

Türkçe Terim: Jet Deşarjı

Kısaltma:

Bir buharın ve / veya sıvının yeterli basınca maruz kalması sonucu önemli miktarda sürüklenme meydana gelmesi.


Bu içerik Jet Deşarjı (Jet Discharge) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.