İngilizce Terim: Jet Discharge

Türkçe Terim: Jet Boşalma

Kısaltma:

Önemli miktarda hava sürüklenmesine sebep olmaya yetecek bir basınçla gaz, buhar ya da sıvı boşalması


Bu içerik Jet Boşalma (Jet Discharge) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.