İngilizce Terim: Generic Data

Türkçe Terim: Jenerik Veri

Kısaltma:

Bir firmanın tüm fabrikalarından farklı fabrikalardan, literatürdeki kaynaklardan, geçmiş QRA raporlarından ve ticari veritabanlarından gelen girdiler kullanılarak oluşturulan veri


Bu içerik Jenerik Veri (Generic Data) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.