İngilizce Terim: Nonisolated Intermediate

Türkçe Terim: İzole Edilmemiş Ara Madde

Kısaltma:

Sentez sırasında, sentezin yapıldığı ekipmandan, örnek alma hariç, planlı bir şekilde uzaklaştırılmayan ara madde


Bu içerik İzole Edilmemiş Ara Madde (Nonisolated Intermediate) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 56 kategorisi kapsamındadır.