İngilizce Terim: Monitoring

Türkçe Terim: İzleme

Kısaltma:-

Performans seviyesindeki değişikliği belirlemek için durumun sürekli denetlenmesi, gözlemlenmesi veya belirlenmesi.
Not: İzleme; risk yönetim yapısına, risk yönetim prosesine veya kontrole uygulanabilir.


Bu içerik İzleme (Monitoring) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.