İngilizce Terim: Maximum Allowable Working Pressure

Türkçe Terim: İzin Verilen Maksimum Çalışma Basıncı

Kısaltma:MAWP

Tankın üst kısmındaki kabul edilebilir maksimum basınç. Bu noktadaki basınç ölçümünde atmosfer basıncı basınç değerinin dışında tutulur, eklenmez.


Bu içerik İzin Verilen Maksimum Çalışma Basıncı (Maximum Allowable Working Pressure) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım API Standartları kategorisi kapsamındadır.