İngilizce Terim: By Exception

Türkçe Terim: İstisna

Kısaltma:-

Yapılan iş tarafından üretilen bilgilerin yerine sadece belirli tanımlara uyan bilgilerin kullanılması ve belgelenmesi.


Bu içerik İstisna (By Exception) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.