İngilizce Terim: Isomerization

Türkçe Terim: İzomerizasyon

Kısaltma:

Belirli bir molekül formülüne sahip kimyasal bileşiğin, farklı bir dizilime dönüşmesi. İzomerizasyon sırasında bileşiğin dizilimi değişirken moleküler formülü değişmez. Örneğin: Bütanın izobütanın, etilenin asetaldehite dönüşmesi.


Bu içerik İzomerizasyon (Isomerization) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.