İngilizce Terim: Operating Mode

Türkçe Terim: İşletme Modu

Kısaltma:-

[1]• Alternatif / Çevrimsel
Normal şartlar altında bir ekipman kendisinden beklenen fonksiyonları yerine getirmelidir. Alternatif İşletme Modu ekipmanın çalışma koşullarını sürekli ve öngörülebilir şekilde değiştirdiği ve ardından otomatik olarak orijinal durumuna dönebildiği moddur.
• Yığın
Yığın İşletme Modu ekipmanın çalışma koşullarının bir dizi müdahale sonucu değiştiği ve ardından elle müdahale yoluyla orijinal durumuna dönebildiği moddur.
• İşleyen/Sürekli
Bir ekipmanın belirli çalışma koşullarında tek bir aktif işlemi gerçekleştirdiği bir mod.
• Yedek
Bir ekipmanın aktif olarak çalışmadığı, ancak talebe bağlı olarak aktif çalışabildiği bir mod.
[2]Tesisin yaşam döngüsü kapsamında gerçekleşen operasyon ve bakım aşamaları.


Bu içerik İşletme Modu (Operating Mode) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.