İngilizce Terim: Raw Plant Data

Türkçe Terim: İşlenmemiş Tesis Verisi

Kısaltma:

Onarımı yapılmayan ekipmana özgü arıza bilgileri çoğunlukla tesisin işletme ve bakım kayıtlarının bir parçası olarak toplanır ve tesise özel hata sıklığı verisini hazırlamak için girdi olarak gerekir.


Bu içerik İşlenmemiş Tesis Verisi (Raw Plant Data) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.