İngilizce Terim: Reclamation

Türkçe Terim: Islah Etme

Kısaltma:

Sürekli hasar görmüş parçaları yeniden kullanılabilir duruma getirmek için bazı malzemelerin eklenmesi ya da çıkarılmasını da içeren tamir yöntemi.


Bu içerik Islah Etme (Reclamation) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.