İngilizce Terim: Heat Release

Türkçe Terim: Isı Salınımı

Kısaltma:-

Tahliye gazlarının düşük ısı değerlerinde yanmasına bağlı olarak açığa çıkan toplam ısı.


Bu içerik Isı Salınımı (Heat Release) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım API Standartları kategorisi kapsamındadır.