İngilizce Terim: Job

Türkçe Terim: İş

Kısaltma:-

Proses, ürün, hizmet veya belirli bir amaca ulaşmak için bir araya gelmiş görev grupları.


Bu içerik İş (Job) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.