İngilizce Terim: Job Hazard Analysis

Türkçe Terim: İş Tehlike Analizi

Kısaltma:-

Bir işin yapılması öncesinde gerçekleştirilen tehlike analizizdir. Genellikle rutin olmayan işlerin gerçekleştirilmesi öncesinde kullanılırlar.
Bknz: İş Güvenliği Analizi


Bu içerik İş Tehlike Analizi (Job Hazard Analysis) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.