İngilizce Terim: Work İn Process

Türkçe Terim: İş Süreci

Kısaltma:WIP

Teslime hazır olmayan, hazırlık sürecinde olan ürün.


Bu içerik İş Süreci (Work İn Process) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.