İngilizce Terim: Business Risks

Türkçe Terim: İş Riskleri

Kısaltma:

Planlanmamış olaylar nedeniyle üretimin ya da diğer iş hedeflerinin sekteye uğraması riski


Bu içerik İş Riskleri (Business Risks) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.